สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน
138 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41230
โทรศัพท์ : 0-4223-6172 โทรสาร : - อีเมล์ :
admin@nongnokkhein.go.th
Powered By WNT.CO.TH